Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Załącznik nr 1

Załącznik 1

Zgoda na udział w konkursie Elegant Show osoby niepełnoletniej

 

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………….

i imię i nazwisko dziecka

 

w konkursie Elegant Show organizowanym przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. Deklaruję, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka oraz zapewnienie mu należytej opieki podczas jego uczestnictwa w I etapie konkursu a w wyniku wygranej również II etapie, czyli koncercie finałowym.

 

—————————————————- —————————————

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna Miejscowość , dnia