Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Moje wspólne

moje

„ Moje wspólne”

Od 16 sierpnia w Mosinie dzieją się dla mieszkańców Mosiny rzeczy dziwne, bądź niezrozumiałe.
Najpierw pojawiły się portrety w witrynach sklepowych. Potem hasła, które umieściliśmy na dworcu, w przychodni i na słupach ogłoszeniowych. Są wśród nich zdania ” Nie poddawaj się stary” , „Jednorożce ratują Mosinę”, „ obywatel zdecyduje co w Mosinie się zbuduje” itp. To nie wymysły dorosłych, ale oryginalne pomysły dzieci , uczestników warsztatów „Moje wspólne”, które odbywają się w Mosińskim Ośrodku Kultury ( partner działania) w ramach Programu „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt „Moje Wspólne” to inne spojrzenie na przestrzeń wokół nas i próba odpowiedzi na pytania, czy podwórko, ulica, szkoła, miasteczko może być zarówno moje, jak i wspólne. A jeśli tak, to co znaczy współodpowiedzialność za te miejsca? Jak współpracować, by je zmieniać. Jaki wpływ na nie mogą mieć dzieci? Podczas warsztatów dwudziestu uczestników poznaje możliwości wspólnego działania w przestrzeni miejskiej wcielając się w rolę super bohaterów, którzy inaczej niż w filmach, nie potrzebują nadprzyrodzonych możliwości by zmieniać świat. Ich jedyną bronią jest moc wyobraźni, papier, nożyczki i farby. Dodatkowo na zajęciach teatralnych uczą się autoprezentacji, rozwijają ekspresję oraz rozwijają świadomość własnego potencjału. W ten sposób dzięki wspólnym twórczym działaniom nie tylko wzmacniają poczucie własnej wartości, ale odważniej spoglądają na możliwości, jakie daje miasto. I chcą przekonać o tym innych. Przyjdzie na finałowy performens 27 i 28 sierpnia na Zielony Rynek. Tam wszyscy razem wyszyjemy hasło zachęcające do działania na rzecz naszego miasteczka.
Zapraszamy !

Grupa Inicjatywna Baranówko i A la teatr

facebook-plakat-moje-wpolne