Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie z działalności GiB za rok 2014.

 

BILANS

Rachunek zysków i strat.

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.