Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Jan Miodek

Panie Profesorze!
Mamy duży dylemat . Chodzi o to , że organizujemy Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej  Mosińskiej .

No właśnie czy Rzeczpospolitej czy Rzeczypospolitej.
Dostaję różne podpowiedzi i nie wiem w końcu co tak na prawdę jest właściwe!. Czytałem też, że obie formy są poprawne . Proszę o pomoc!

Drogi Panie Tomku! Obie formy są dopuszczalne. Polecałbym Rzeczypospolitej jako dawniejszą, swoiście zacniejszą (to tak jak Wielkiejnocy – Wielkanocy). Nie wolno natomiast tego „y” przenosić do mianownika! Tylko Rzeczpospolita Mosińska – jak Rzeczpospolita Polska.

Pozdrawiam najserdeczniej Jan Miodek

Wzór poprawnej odmiany wg. Instytutu Filologii Polskiej

Mianownik l.p. (kto? co?)               – Rzeczpospolita (nie: Rzeczypospolita);
Dopełniacz l.p. (kogo? czego?)       – Rzeczpospolitej albo Rzeczypospolitej;
Celownik l.p. (komu? czemu?)        – Rzeczpospolitej albo Rzeczypospolitej;
Biernik l.p. (kogo? co?)                  – Rzeczpospolitą (nie: Rzecząpospolitą);
Narzędnik l.p. (z kim? z czym?)      – z Rzeczpospolitą albo z Rzecząpospolitą (nie: z Rzeczypospolitą);
Miejscownik l.p. (o kim? o czym?)   – o Rzeczpospolitej albo o Rzeczypospolitej;
Wołacz l.p.                                    – Rzeczpospolita albo Rzeczypospolita.

Tomasz Lisiak