Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Inauguracja

logo

Inauguracja Pierwszego Młodzieżowego Sejmu
Rzeczpospolitej Mosińskiej

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz założeniom Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej ślubuję uroczyście pełnić obowiązki posła godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie w sposób szczególny dobro młodzieży mojej gminy.”

Z wielką przyjemnością pragniemy zakomunikować, że dniem 12 maja powołaliśmy do życia Pierwszy Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej . Nowo powstały Sejm obradować będzie do 21 czerwca, kiedy to powstanie dokument zawierający wypracowane  postulaty. W stworzenie tego szczególnego przedsięwzięcia zaangażowanych  jest 20 Posłów z 5 szkół. Są to Gimnazjum nr 1 w Mosinie ,  Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z Pecnej, Zespół Szkół w Rogalinku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka ,  Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie oraz MY organizatorzy całego przedsięwzięcia. Jest nas 10. Działamy w ramach projektu ” Młodzieżowy urząd” programu Równać Szanse Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Grupy Inicjatywnej Baranówko. Pochodzimy z różnych szkół , ale łączy nas chęć mobilizacji całej młodzieży z Gminy Mosina i wspólnego głosu opartego na zasadach demokracji i tradycji.
A jak wyglądało historyczne już zaprzysiężenie pierwszych Posłów?
Zazwyczaj w prawdziwym Sejmie rozpoczyna obrady Marszałek Senior. U nas ta honorowa funkcja przypadła Dawidowi Nowakowi. Program inauguracji obejmował kolejno:
wprowadzenie z uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego, zaprzysiężenie, wybór prezydium, głosowanie nad uchwałami o regulaminie i powołanymi komisjami sejmowymi, ustalenie  harmonogramu  dalszych prac.
Było nam bardzo miło, że Pan Burmistrz Jerzy Ryś zaszczycił nas swoją obecnością. Pomógł też wręczyć nominacje poselskie. Pani Małgorzata Kaptur w naszym Sejmie pełniąca funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej odczytała wyniki wyborów z dnia 8 kwietnia 2016roku.
Podczas pierwszych obrad poprzez tajne głosowanie wyłoniliśmy Prezydium Sejmu. Marszałkiem Sejmu została Olga Jarczyńska z Gimnazjum nr 1 a Wicemarszałkami Jakub Troszczyński reprezentant Równać Szanse i Jan Koralewski z ZS im Wodziczki w Mosinie. Funkcję sekretarza pełnić będzie Weronika Banach. Obecnie przed Sejmem olbrzymie wyzwanie. Posłowie pracujący w Komisjach Sejmowych, skupią się na najważniejszych problemach młodzieży z Gminy Mosina. Nie jest to łatwe zadanie i wymaga ogromu pracy, ale jest szansą na pokazanie jak My młodzież myślimy i co dla nas jest ważne. Chcielibyśmy też, aby dorośli uszanowali nasz pomysł na Gminę oraz zauważyli te potrzeby!

Dobrym duchem działania jest nasz koordynator Wojtek i Pani Dorota Lisiak z Grupy Inicjatywnej Baranówko , którzy czuwają nad projektem, motywują oraz pomagają w trudnych momentach .
W ramach Sejmu przeszliśmy również ciekawe szkolenie z komunikacji i autoprezentacji przeprowadzone przez Romana Kolankiewicza , Radnego Gminy Mosina. Trzeba przyznać, że każdemu młodemu człowiekowi takie umiejętności są bardzo potrzebne.

Bezcenne było i jest także zaangażowanie Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Kaptur oraz Panów Bogdana Robakowskiego, Jerzego Falbierskiego oraz Przemysława Pniewskiego, od których dowiedzieliśmy się jakie są główne zasady działania samorządu. Dużo czasu zajęło nam opracowanie dokumentów i zasad potrzebnych do poprawnego funkcjonowania Sejmu. Poddane zostały one pod konsultacje wszystkich zainteresowanych stron ( szkół). Oczywiście wymagały korekty i dobrych podpowiedzi w czym również radą służyła Pani Przewodnicząca.
Podziękowania kierujemy także do Dyrekcji każdej ze Szkół , opiekunów, nauczycieli dzięki którym mogliśmy zrobić ten pierwszy krok oraz Dyrekcji i pracowników Mosińskiego Ośrodka Kultury a w szczególności do Pana Marka Dudka za pomoc w przygotowaniu tak ważnej dla nas Inauguracji. Cały projekt powstawał w partnerstwie z Radą Sołecką wsi Krajkowo i sołtysem Stefanem Antkowiakiem, gdzie spotykamy się co tydzień na rozmowach. Mamy nadzieje, że zapoczątkowaliśmy dobrą zmianę. Pani Marszałek i Posłowie Pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej mają wiele do zrobienia. Są głosem swoich szkół, ale i młodzieży z całej Gminy. Dlatego chcemy zachęcić wszystkich kolegów i koleżanki z innych szkół oraz sołectw czy osiedli do włączenia się ze swoimi postulatami w nasze działanie! Piszcie na adres mlodziez_sejm@tlen.pl lub kontaktujcie bezpośrednio z wybranymi demokratycznie Posłami. Odpowiemy na każdego maila.

Młodzież Równać Szanse
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko