Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Lato w teatrze 2017

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Kryteria rekrutacji:

1. W ramach rekrutacji do projektu Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca wyłonionych zostanie 20 uczestników warsztatów w wieku od 7-12 lat ( dzieci od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej) zamieszkujących na terenie Gminy Mosina

2 Kryteria rekrutacji :

a) oryginalność wypowiedzi lub pracy plastycznej ( w tym stopień zaangażowania dziecka i rodzica)
b) samodzielność wykonanego opisu lub pracy plastycznej
c) terminowość
d) suwerenna decyzja komisji rekrutacyjnej

3) Decyzja komisji jest ostateczna.

Warsztaty Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca realizowane są w ramach programu Lato w teatrze, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

fbinstytut teatralnye-teatr_templogo MOK+main_1