Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Wybory 2016

Nazywam się Weronika Banach i jestem uczennicą Gimnazjum nr 1 w Mosinie. Razem z grupą przyjaciół oraz z 18 uczniami z pięciu szkół w gminie Mosina chcemy stworzyć Pierwszy Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wzorowaliśmy się na fakcie historycznym z 1848r., kiedy to Mosina przez kilka dni pełniła rolę stolicy Polski. Dla wielu parlament to słowo, które kojarzy się z polityką i światem dorosłych. Ale czy tylko osoby pełnoletnie mogą uczestniczyć w działaniach politycznych? Odpowiedź brzmi: nie.

W głowie pewnego młodego człowieka zrodził się pomysł utworzenia sejmu młodzieżowego. W konsekwencji powstał projekt pod nazwą ,,Młodzieżowy Urząd ” w ramach programu Równać Szanse, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Jest on starciem się młodych ludzi z otaczającymi ich problemami w połączeniu z demokracją, możliwościami, obywatelską odpowiedzialnością.

Na początku była to istna „burza mózgów”. Obmyślaliśmy etapy pomysłu, zastanawialiśmy się nad właściwym kształtem, przyswajaliśmy wiedzę dotyczącą różnych zagadnień związanych z pojęciami tak modnego dzisiaj społeczeństwa obywatelskiego. Dużo pomogli nam w tym panowie Jerzy Falbierski, Bogdan Robakowski, Przemysław Pniewski i oczywiście sołtys wsi Krajkowo Stefan Antkowiak, którego sołectwo jest partnerem projektu. Działaniami kieruje dziesięcioosobowy zespół Równać Szanse, na czele z koordynatorem Wojciechem Lisiakiem. Nad wszystkim czuwa odpowiedzialne za projekt stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko.
Najważniejsze są jednak szkoły. Jak wspomniałam współpracuje z nami pięć szkół: Gimnazjum nr. 1 w Mosinie, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, Gimnazjum w Rogalinku, Zs. Im. Adama Wodziczki w Mosinie, Gimnazjum z SOSW im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Nie jest łatwo zsynchronizować tak różne środowiska, dlatego działania zaczęliśmy od spotkania i znalezienia wspólnego „języka” . W tym celu ustaliliśmy wstępny harmonogram prac. Powstały regulaminy, wzory kart do głosowania. W każdej szkole powołano komisje wyborcze (szkolną i gminną) i w zależności od jej autonomicznej decyzji w dniu 8.04. 2016r. odbyły się demokratyczne wybory lub wybór poprzez nominację dyrekcji. Nad przebiegiem wyborów czuwała Gminna Komisja Wyborcza, której to byliśmy członkami. Aby podnieść rangę wyborów poprosiliśmy o pomoc przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Małgorzatę Kaptur, która przewodniczyła Gminnej Komisji Wyborczej do Sejmu Młodzieżowego Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wyniki opublikowaliśmy na stronie Gminy Mosina w dniu 11 kwietnia. Przed nami uroczyste zaprzysiężenie posłów. Ukonstytuujemy sejm, powołamy marszałka, prezydium sejmu oraz komisje sejmowe. W komisjach sejmowych posłowie będą obradować i zastanawiać się nad problemami młodzieży z naszej gminy. Sejm, czyli ustawa. Ustawa powstanie poprzez opracowanie naszych postulatów. Zostanie ona przedstawiona Radzie Miejskiej w dniu 29 czerwca. Co będzie dalej? Zobaczymy.

Chcemy podziękować za dotychczasowe wsparcie naszej Gminie, Radzie Miejskiej, dyrekcjom szkół i nauczycielom w osobach pana Oskara Hajdera oraz pań Alicji Hinc, Małgorzaty Schultz , Moniki Bajstok, Katarzyny Ziobro.

Więcej o nas można znaleźć na stronie www.gib.org.pl lub zaprzyjaźnionych szkół oraz na Facebooku stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko

Chętną młodzież spoza wymienionych szkół zapraszamy do współpracy. Zgłaszajcie swoje pomysły. Nasi posłowie skrzętnie je zbierają i rejestrują. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne! Piszcie do nas, dzwońcie i dzielcie się uwagami, jeśli chcecie zmienić coś w naszej gminie. Niech nas zauważą!

Kontakt mailowy: mlodziez_sejm@tlen.pl

Wybory w Gimnazjum w Pecnej.

Wybory w Zespole Szkół im. A. Wodziczki

Wybory w Gimnazjum nr 1 w Mosinie