Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Młodzieżowy Sejm 2017

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz założeniom Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej ślubuję uroczyście pełnić obowiązki posła godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie w sposób szczególny dobro młodzieży mojej gminy.” Ten tekst przysięgi ponownie można było usłyszeć 29 marca 2017 roku w Mosińskim Ośrodku Kultury podczas Inauguracji II Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej.

Przysięgę złożyło tu 36 młodych posłów z 4 Szkół Gminy Mosina i stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko. Szkoły, które przystąpiły do pomysłu w 2017 roku to Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie , Zespół Szkół w Rogalinku, Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie

Konstrukcja Młodzieżowego Sejmu wzorowana jest na podstawie ogólnych zasad funkcjonowania Sejmu RP a oparta na wypracowanym i zatwierdzonym przez posłów regulaminie. Każdy z nich ma prawo do składania propozycji uchwał , odwołań itp.

Do czerwca będą spotykać się, radzić, debatować, po to by wypracować komplet postulatów.

Jest to dla nich nauka i przedsmak dorosłości.

Całe przedsięwzięcie ma na celu pobudzić w nich większe zaangażowanie i w pewnym stopniu rozwinąć umiejętności społeczne . Chcemy , aby w przyszłości odpowiedzialnie potrafili rozsądzić problem analizując go z różnego punktu widzenia oraz by świadomie i z konsekwencją decydowali o swojej małej ojczyźnie

Prezydium Sejmu stanowią wybrani spośród kandydatów w tajnym głosowaniu, Marszałek oraz dwóch Wicemarszałków, którzy odpowiadają za całokształt i charakter prac. W tym roku Marszałkiem została Magdalena Górczak z Zespołu Szkół im A. Wodziczki w Mosinie a Wicemarszałkami Jakub Troszczyński i Julia Kordy ze stowarzyszenia GIB. .

Druga edycja Sejmu nie miałaby miejsca bez wsparcia oraz zaangażowania wielu osób i instytucji. Są wśród nich Mosiński Ośrodek Kultury, Dyrekcje wymienionych wyżej szkół oraz wyjątkowi nauczyciele: Oskar Hajder ( Gimnazjum nr 1 w Mosinie), Monika Bajstok(Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie), Katarzyna Ziobro ( ZS w Rogalinku), Krzysztof Widera, Joanna Gus i Grzegorz Żurek ( ZS im A. Wodziczki w Mosinie).

Podziękowania kierujemy także do Panów: Burmistrza, Z-cy Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia i Przemysława Mielocha, którzy aprobują każdą dobrą inicjatywę naszej młodzieży.

Wielką wiedzą, radą i wsparciem merytorycznym zawsze służy im Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mosina Pani Małgorzata Kaptur.

Liczymy na to, że Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej wskaże wszystkie przestrzenie, w których młodzież z Gminy Mosina czuje potrzebę przemian.

Stworzyliśmy im przestrzeń i daliśmy głos .Jako dorośli mamy okazję odwrócić role i spojrzeć na Gminę z zupełnie innej perspektywy.

stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko